29. 10. 2019   Mgr. Petr Hlušička

Role vedoucího sebou nese i přirozený vliv autority na své podřízené. Vedoucí se ať vědomě či nevědomě stává nositelem hodnot a norem, které zastává a přináší. V okamžicích, kdy se nadřízený pohybuje po pracovišti, kdy komunikuje se svým okolím, tak ovlivňuje své okolí.

Vedoucí, kterého si zapamatujete a bude pro vás i do budoucna vzorem, není nutně ten, který bude precizně zadávat úkoly a udělovat odměny. Častěji to bývá člověk, který svým lidem přináší pozitivní příklad jak v přístupu k práci, tak i chováním a svými hodnotami.

Pozitivní přístup

Každý z nás může mít špatný den nebo se dívat na věci kolem sebe jako na spíše poloprázdnou sklenici. Ale v okamžiku, kdy jsme v roli vedoucího, tak náš přístup a náhled má velkou schopnost v daném směru ovlivnit i naše okolí. Pokud se na problematické úkoly a projekty budeme dívat jako na překážky, a to budeme i neverbálně dávat najevo našim lidem, tak se nedočkáme ničeho jiného než šíření negativní nálady.

Každá situace se dá vnímat dvěma způsoby, ale pouze jeden nám dodává energii a potenciál pro konstruktivní řešení. A i v případě neúspěchy se z daných výsledků můžeme poučit, což nás vždy posune. Pokud budete schopni tento náhled předat svým lidem, tak můžete výrazně ovlivnit nejen jejich dlouhodobou morálku a spokojenost, ale také přístup k řešení problematických situací.

Důvěra a integrita

Pokud chcete mít tým, který dokáže dobře spolupracovat a je schopen v případě krize táhnout za jeden provaz, tak je jedním ze základních stavebních kamenů „důvěra“. To že jste schopen se svými lidmi komunikovat narovinu, a to na čem se domluvíte, tak dodržíte. Důležité je si v tomto ohledu uvědomovat, že důvěra lidí se velmi těžko a pomalu získává, ale velmi snadno ztrácí.

V tomto ohledu si dejte pozor na případně sliby, které vy sami můžete zapomenout, ale lidé nikdy nezapomínají. Pro své lidi byste měli být zároveň oporou v tom, že když budou mít jakýkoliv problém nebo musí řešit situaci, která ovlivňuje jejich práci, tak za Vámi mohou kdykoliv přijít. Tento osobní rozměr přístupu k lidem nám všem dává pocit větší jistoty a bezpečí, a tak výrazně podporuje růst důvěry.

Podporujte růst

Poskytujte lidem zpětnou vazbu na situace a věci, které proběhly, včetně pohledu na navrhovaná řešení. Vaším úkolem není pouze rovnou nabídnout východisko ze situace, ale také přivést podřízené k tomu, aby jim začali docházet věci, které se v průběhu odehrávají.

Podporujte samostatnost a zodpovědnost jednotlivých lidí, postupně delegujte náročnější úkoly. Každý sice bude vnímat, že stoupají nároky a zátěž, ale při vhodné zpětné vazbě budou vnímat to, že jim důvěřujete a že u toho rostou.

Jako vedoucí jsme nositeli hodnot a vizí, kterých jsme zastánci, ať si to uvědomujeme nebo ne. Stáváme se vzorem a inspirací pro naše podřízené. Musíme si tuto význam a zodpovědnost naší role uvědomovat, a dle toho postupovat.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520