Nabídka služeb Firemního sociologa

Máte problémy se zaměstnanci? Chystáte změny? Potřebujete zlepšit motivaci a loajalitu zaměstnanců? Připravit střední management? Zlepšit firemní kulturu a usnadnit komunikaci? Pomoci s konflikty? Pomůžeme vám.

Typické situace ve kterých pomáháme

 • Zvládání pasivity, neochoty, malé angažovanosti zaměstnanců
 • Zvládání výrazného a pro firmu potřebného jedince
 • Nutnost prosadit změnu, problémové rozhodnutí a podobně
 • Zvládání změny ve vedení týmu nebo firmy
 • Příprava nových manažerů v práci s lidmi
 • Zvládání problémových zaměstnanců nadřízenými
 • Komunikace a konflikty uvnitř managementu firmy
 • Zvládání nežádoucí stavů: odchody zaměstnanců, nešvary, nevhodné chování, nedostatečná morálka, nízká kvalita práce
 • Zavádění systému hodnocení, motivování, změny v těchto systémech

a celá řada dalších.


Poradenské pakety

Existuje celá řada běžně se vyskytujících situací při vedení zaměstnanců, ať už jde o jejich adaptování, odměňování, aktivizaci, prosazování změn a mnoho dalších. Řadu z těchto situací je nejlepší řešit pomocí osvědčeného postupu, samozřejmě vždy s ohledem na aktuální situaci a stav klienta. Proto pokud řešíte konkrétní problém, podívejte se nejprve na tuto stránku. Je docela možné, že už jej známe.Individuální poradenství

Ať už řešíte problém se svým týmem, s managementem vašich zaměstnanců, s konkrétními podřízenými, a nebo třeba plánujete pro lidi náročnou změnu, rádi vám pomůžeme odborným poradenstvím. Kvalifikovaně, profesionálně, diskrétně. Obraťte se na nás.

(náplní programu jsou poradenská setkání nad konkrétními tématy, samostatná práce klienta a spolupráce nad řešením problémů. Délka je individuální. Cílem je podpora klienta v problémové situaci, případně individuální rozvoj konkrétního manažera.

Co získáte?

 1. Manažerská opatření jsou konzultována z "personálního" hlediska
 2. Zvolíte takové řešení situace, které přináší nejvyšší míru shody při co nejmenším odporu zaměstnanců
 3. Získáte odbornou a kvalifikovanou podporu založenou na znalosti kultury a prostředí jak českých tak nadnárodních společností.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás


Interní vzdělávání liniového a středního managementu:

Naučíme manažery od vedoucích týmů či skupin po ředitele oddělení dovednostem potřebným pro vedení lidí a pro řešení konkrétních situací: motivování, úkolování, hodnocení práce, komunikace s podřízenými. Managementu konfliktů a problémových situací, prosazování změn a rozhodnutí. Přátelsky, interaktivně, na základě ověřené teorie a reálných zkušeností.

(Interní vzdělávací program o délce 3 – 16 jednodenních seminářů a workshopů slouží k cílenému rozvoji manažerů. Cílem je měřitelné zlepšení zúčastněných ve všech aspektech vedení, zvýšení jejich samostatnosti, prosazení autority a schopnosti řešit běžně se vyskytující problémové situace. Program je kombinován s individuální podporou zúčastněných. Program je vyhodnocován a optimalizován na míru klientovi a průběžně reportován)

Výhody pro klienta:

 1. Dobře vedené týmy pracují na maximum a bez toho, aby byly nuceny z vnějšku
 2. Pokud nastanou "sociální" problémy, vyřeší je základní manažeři sami, lépe, a levněji než externí pomoc
 3. V týmech vedených připraveným managementem jsou loajální a spolehliví zaměstnanci

Interní poradenské projekty

jsou určeny k podpoře klienta v náročných etapách jako jsou

 • Akvizice a fúze (spojování firemních kultur)
 • Implementace organizačních změn (např. Zavádění nekuřácké firmy)
 • Zavádění a optimalizace systémů hodnocení (vytváření systémů či převzetí ze zahraničí)
 • Převod firmy pod nový management a řízení nástupnictví (nový management)
 • Změny vnějších podmínek s důsledky pro zaměstnance (stěhování, zavádění openspace)
 • Management konfliktů ve firmě (vedení a zaměstnanců, mezi odděleními)

a obdobných situacích. Poradci Firemního sociologa provedou management firmy hledáním řešení situace, předcházením a eliminací sociálních problémů, volbou optimální strategie. Přehledně, fundovaně, přátelsky a srozumitelně.

(Předmětem nabídky je interní poradenský program na klíč klientovi, který kombinuje poradenské dny pro management na různých úrovních, workshopy, interní výzkumy a cílené vzdělávání. Náplň a rozsah je individuální a dle potřeb konkrétního klienta)

Výhody pro klienta:

 1. Přehledné, srozumitelné a profesionální provedení klienta problémem mu pomůže soustředit se na podstatu změn.
 2. Pokud v náročných situacích zaměstnanci spolupracují, je jejich překlenutí levnější, snazší a bez ztráty výkonu.
 3. Řešením situace s ohledem na lidský potenciál investujeme do dalšího rozvoje a budoucnosti firmy.

Naše přednosti

 • Jsme praktičtí odborníci; psychologové, sociologové, specialisté na podporu firem. Rozumíme lidem a firmám.
 • Používáme osvědčené, ověřené a fungující postupy ideální do českého prostředí, ne aktuální trendy.
 • Naše práce je profesionální, formálně řízená, procesně i nákladově transparentní
 • O své práci píšeme  úspěšné  knihy  a server Firemní sociolog, můžete si kdykoli ověřit jak přemýšlíme.
 • Nejsme jednostranně zaměření, kombinujeme různé metody práce a přístupy ku prospěchu klienta.

Naše metody

 • individuální poradenství formou „jeden na jednoho“ s jasnými cíli a výsledky
 • individuální podpora online a mobilními technologiemi – šetří čas a prostředky
 • skupinové vzdělávání formou půl (4 hod) a jednodenních (6 hod) seminářů
 • skupinové hledání řešení formou půldenních (4 hod) workshopů

Naše reference

 • Lear corporation Česká republika,
 • Rehau automotive ČR,
 • Festool, s.r.o. Česká Lípa,
 • Comtes FTH, a.s.,
 • WeraWerk, s.r.o.
 • dm drogerie markt s.r.o.
 • Continental corporation Česká republika

a další


© 2020 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520