PORADENSTVÍ PRO MANAGEMENT

Poskytujeme odborné poradenství majitelům, manažerům, vedoucím a řídícím pracovníkům ve všech oblastech týkajících se práce s lidmi. Například v tématech

 • Vedení, úkolování, kontroly a hodnocení zaměstnanců
 • Motivování, odměňování a trestání a stimulace zaměstnanců
 • Komunikace problémových témat a řešení problémových situací
 • Prosazování rozhodnutí a zvládání odporu proti nim
 • Práce s náročnými zaměstnanci a problémovými typy
 • Zvládání stresu a zátěže spojené s vedením lidí
 • Organizace práce, rozvržení úkolů, hodnocení vlastní práce
 • …a mnoha dalších

formou individuálních poradenských setkání s klienty. Pracujeme s vedoucími pracovníky na všech úrovních od předáků po top management. Smysluplně, efektivně, přátelsky a diskrétně.

Podpora týmů a skupin vedoucích

Zajišťujeme podporu specifických skupin vedoucích pracovníků, např. manažerů oddělení, poboček, vedoucích pracovišť a lídrů formou individuální nebo skupinové podpory. Připravujeme akademie pro vedoucí pracovníky, přednášky a workshopy v rámci talent managementu nebo rozvojových projektů.

Analýza sociální situace na pracovišti

Pomocí vlastních diagnostických nástrojů umíme najít podstatu konfliktů, problémů a neshod a následně navrhnout optimální řešení situací, jako je nízký výkon, vysoká míra absencí, konflikty na pracovišti či neshody v týmu nebo neochota spolupracovat s nad či podřízenou částí organizace.

Zvládání náročných situací

Asistujeme při zvládání sociálně náročných situací jako jsou reorganizace, akvizice, fúze, stěhování nebo implementace nových systémů. Pomáháme managementu najít efektivní způsob, jak tyto události správně vysvětlit a předat zaměstnancům, včas rozpoznat a zvládnout ohniska jejich odporu a dostat je na svou stranu. (O vedení v krizi jsme napsali knihu)

Podpora individuálního a kolektivního vyjednávání

Poskytujeme odbornou podporu managementu při vyjednávání s jednotlivými zaměstnanci i v rámci kolektivního jednání s odbory nebo nátlakovými skupinami. Pomáháme hledat a prosazovat  optimální, pro všechny přijatelná a smysluplná řešení. (O vyjednávání jsme napsali knihu)

Cílené vzdělávání vedoucích pracovníků

Poskytujeme interní vzdělávání vedoucích pracovníků ve specifických dovednostech jako jsou

 • Práce a vystupování v roli vedoucího či manažera
 • Zadávání, kontrola a hodnocení úkolů
 • Hodnocení práce, vedení pohovorů se zaměstnanci
 • Rozvrhování práce a managementu zátěže zaměstnanců
 • Zvládání náročných a konfliktních situací
 • Zvládání komunikace s podřízenými i nadřízenými
 • a další

Vzdělávání poskytujeme formou workshopů a seminářů pro malé skupiny vedoucích pracovníků s možným využitím vlastních e-learningových programů a diagnostických nástrojů. Naše školení jsou založena na diskusi a výměně názorů, jsou interaktivní, věcné, praktické a obsahují mnoho reálných zkušeností.

Pro více informací nás kontaktujte na adrese vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz nebo telefonním čísle 731 782 385. Rádi s vámi probereme vaše potřeby a možnosti jejich naplnění.


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520