15. 7. 2019   Mgr. Petr Hlušička

Být v pozici vedoucího na nás má větší požadavky než pouhé zadávání a kontrolu úkolů, naší rolí je být nositelem hodnot a inspirací pro naše podřízené. Stáváme se morální autoritou, která je určitým kompasem toho, co je dobré a co špatné. Musíme si tuto skutečnost uvědomovat a dle toho se chovat.

Role vedoucího pracovníka se v naší společnosti v mnohém liší od jejích historických kořenů. Dříve byla role vůdce skupiny určena přirozeným vůdcům, kteří přitahovali svým charakterem, silou osobnosti a přístupem své okolí. V současnosti se požadavky a potřeby vůči roli vedoucího posunuli směrem k většímu důrazu na budování hodnot a vztahů.

Pokud chápeme svoji roli vedoucího v tomto kontextu, tak je zásadní věnovat mu adekvátní pozornost a podle toho k lidem přistupovat. Zde je několik oblastí, které mají důležitý vliv.

Naslouchejte a poskytujte podporu

Poskytněte svému týmu prostor, kdy spolu můžete probrat a řešit co se aktuálně v týmu i u jeho členů odehrává. Naslouchejte tomu, co mají členové na srdci a co je trápí. V těžkých dobách poskytněte porozumění v tom ohledu, že si uvědomujete, že aktuálně procházíte náročnou situací, ale jedná se pouze o přechodné období a že v tom nejsou sami. Poskytnete jim tak možnost uvolnit napětí a zároveň jim ukážete, že jste zde pro ně.

Dávejte zpětnou vazbu

Jedna z důležitých věcí, které může vedoucí pro své podřízené udělat je mimo jiné i to, že je schopen jim předat informaci, jak se jim daná práce v rámci projektu či určitého období dařilo, jak je vnímali a na co by jim doporučili se soustředit. Nejedná se pouze o zhodnocení, ale také o podporu jejich dalšího rozvoje a jejich motivaci.

Ukazujte lidem, jaký má jejich práce smysl

Nevysvětlujte pouze jakým způsobem mají lidé pracovat, co mohou zlepšit či jaké se očekávají výsledky. Každý z nás potřebuje slyšet a vědět proč. Proč svoji práci děláme, jaký je důvod tohoto konkrétního úkolu a samozřejmě jaké dopady to bude mít na naše okolí. Na firmu, na splnění důležité zakázky, na spokojenost klienta. Každý z nás potřebuje cítit, že naše práce je součástí nějakého celku, a to co dělám má konkrétní význam.

Proaktivně řešte neshody a konflikty

Konflikt je jedna z věcí, které se většina lidí snaží vyhnout. V roli vedoucího musíte naopak aktivně vystoupit a jednat. Na zúčastněné často působí poměrně silné emoce a mohou jednat spíše pod jejich vlivem než je u nich běžné. Vaší úlohou je udržet si racionální uvažování a zvládnout jednání pod tímto tlakem. A zároveň dát dotyčnému i celému týmu najevo, že toto chování není akceptovatelné.

Budování hodnot a zásad mezi lidmi je z pohledu vedoucího nikdy nekončící práce s velkou zodpovědností. Přesto  před ní nemůžeme zavírat oči a nevěnovat tomu pozornost. Musíme si uvědomit, že pokud nebudeme mít nad touto oblastí kontrolu, tak se bude vytvářet samovolně a ne nutně ku prospěchu věci.

Proaktivita a postupná podpora hodnot se nám vrátí jak z krátkodobého, tak dlouhodobého hlediska.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520