12. 9. 2022   PhDr. Vojtěch Bednář

Co nabídnout zaměstnancům, když sami máme málo? Ekonomická změna proměňuje také zaměstnanecké benefity a je to jen dobře.

V uplynulých letech v době všeobecného nedostatku pracovní síly a také hledání „přidané hodnoty“ na někdy až absurdních místech se tématika zaměstnaneckých benefitů stala z dříve pouhé otázky, zda máme stravenky diskusí o téměř ezoterických problémech. Zaměstnanci ve výrobě, logistice, či obchodě si mohli užívat firemního wellness, THP pracovníci pak i velmi drahých služeb a dříve těžko představitelných možností.

Prvním, co zahýbalo firemními benefity byl Covid. Důvodem bylo jednak to, že jejich ne právě bezvýznamná část najednou přestala být konzumovatelná; zavřená kultura, sport, nemožnost zvát do firmy externí dodavatele a podobně, jednak transformace práce. Dříve vyhledávaná a většině zapovězená možnost homeoffice se stala proklínanou nutností i s veškerým jeho příslušenstvím (jako jsou počítače a další firemní vybavení pro osobní účely).

Sotva se firmy i lidé začali vzpamatovávat z pandemie, přišla válka, energetická krize a hlavně inflace. Kombinace těchto faktorů hrozí způsobit problémy nejenom nejchudším, ale podstatné části populace, a to také zcela mění pohled na zaměstnanecké benefity. Jejich podstatná část se totiž stává zcela irelevantní jednoduše proto, že oslovují potřeby, které nyní zaměstnanci neřeší.

Dobrá zpráva je, že na benefitech můžeme ušetřit, a to zejména na těch irelevantních. Wellness, část kultury, služeb s vysokou přidanou hodnotou (populárně nazývaných též firemní ezoterika), to jsou věci, které nejenže konzumují mnoho prostředků, ale naši zaměstnanci je dost možná už nebudou potřebovat ani vyhledávat.

Do popředí se naproti tomu dostává vše, co oslovuje primární potřeby zaměstnanců. Na prvním místě jsou pro ně samozřejmě peníze ve všech podobách, hned na druhém pak cokoli, co je jim ekvivalentní. Tedy poukázky, stravenky, kredit na nákup u partnerů (případně slevy, ale primárně na zboží běžné spotřeby). Firemní bezúročné půjčky a podobné „finanční produkty“, u kterých ale budeme muset dávat velký pozor na bonitu, tj. reálnou schopnost je splácet.

Pokud můžeme našim lidem dát cokoli, co reálně potřebují ve svém životě, ať už jde o výrobky či služby naše, nebo našich partnerů, bude to v následujících měsících patrně velmi vítáno. Totéž platí pro firemní vybavení mohou-li ho smysluplně používat v soukromém životě.  

Zajímavá otázka je, co se v dohledné budoucnosti stane s homeoffice, případně s hybridními systémy práce (Smart office).  Upřímně, očekáváme jejich útlum. I když zastánci říkají, že takto lze ušetřit na nákladech a na energiích, reálná většina manažerů preferuje snadnou kontrolu svých zaměstnanců, efektivnější a flexibilnější komunikaci a možnost vidět se fyzicky, a podobně je na tom i značná část jejich zaměstnanců. Státy, včetně České republiky, kromě toho chtějí legislativně vynucovat, aby firmy svým lidem proplácely náklady spojené s homeoffice, a i když první navrhovaná částka nevypadá vysoce, může rychle růst. Ve výsledku tak případný ekonomický pokles lidé stráví spíše v práci než na homeoffice.

Nyní je ideální doba k revizi benefitů. Nabízíte svým zaměstnancům smysluplné věci? Neutrácíte za ně zbytečně? Podívejte se na ně, třeba budete překvapeni.

Více informací o službách Firemního sociologa najdete zde.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520