2. 9. 2019   Mgr. Petr Hlušička

Zavedenou praxí pro podporu inovací je systém bonusů a odměn, které mají za cíl pracovníky přimět k návrhům a celkově zvýšení počtu zlepšováků. Velmi často se, ale setkáváme s tím, že se jedná pouze o velké množství nevýznamných inovací nebo naopak množství návrhů je mizivé. Na jaké bázi můžete tedy inovace ve firmě postavit? Zkuste poskytnout primárně prostor a čas.

V okamžiku, kdy veškerá motivace směrem k inovacím bude vycházet z finančních odměn, tak bude nejspíš v prvním okamžiku úspěšná. V počátku přiláká větší počet návrhů, posléze ale bude množství a motivace lidí nižší nebo nulová. Jedná se o přirozený aspekt, kdy výše odměny už pro nás není tak lákavá. Velmi často to může sklouznout do toho, že nám lidé budou na pravidelné bázi cíleně podávat méně hodnotné až nevýznamné „vylepšení“, které jim budou zajišťovat pravidelný příjem.

Motivace k vylepšením by neměla být postavena na čistě finančním či odměňovacím principu nejen z tohoto důvodu, ale také proto že tímto způsobem fixujete jejich pozornost k samotné odměně, a ne příčině či důvodu. K smyslu tomu, proč by to vlastně měli dělat. Naším cílem je především, aby firma ušetřila a tím byla konkurenceschopnější. Aby jejich práce byla méně náročná a procesy byly efektivnější. To, co pomůže firmě, může pomoci jim, a není to pouze na bázi přímo vázané odměny.

Zajímavou formou, jak lze podpořit uvažování lidí směrem k inovacím, je poskytnout jim čas, prostor a prostředky, kdy se mohou společně věnovat tomu, jak by šlo vylepšit jejich práci a v čem by ji šlo usnadnit. Může se jednat například o jeden den v měsíci či jedno odpoledne, kdy spolu mohou pracovat lidé i mimo stabilní týmy a jediným požadovaným výstupem, je návrh konkrétního opatření či inovace. Ta samozřejmě musí splňovat předem stanovené parametry, mimo jiné to, aby se jednalo o funkční návrh, který bude smysluplný i pro firmu.

Takto nastavená aktivita může podpořit samostatnost lidí v tom, jak mohou přemýšlet na svojí prací a podpořit jejich vlastní inciativu. Zároveň mohou lépe vnímat smysl inovací a podpořit sounáležitost napříč firmou.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520