24. 6. 2019   Mgr. Petr Hlušička

Každý z nás prožívá určitou míru stresu, jak v osobním, tak pracovním životě. A tyto dva světy jsou samozřejmě vzájemně propojené. To, jaké to na nás má dopady ovlivňuje mnoho faktorů včetně našeho osobního přístupu a nastavení. Co ale platí pro všechny je, že pokud budete proaktivně pracovat na vaší vlastní „vnitřní energii“, tak budete libovolné zátěžové situace zvládat daleko lépe.

Dlouhodobější zátěž i krátkodobě náročné situace nás vždy stojí určité množství naší energie, kdy se s nimi vypořádáváme nebo je řešíme. To je samozřejmě přirozené a je nutné s tím počítat. V okamžiku, kdy ale náš „zásobník“ této naší energie je poloprázdný, tak nás mohou mít situace, které bychom jindy zvládali s přehledem daleko vážnější následky. A to nejenom v tom, že můžeme zareagovat neadekvátně a situaci nezvládnout, ale také že se můžeme cítit naprosto fyzicky i psychicky na dně.

Aby k tomuto nedocházelo, tak je nejlepší prevence. A to především si uvědomovat si náš vlastní stav co se týká vnitřní energie a průběžně se věnovat jejímu doplňování. Velmi často se stává, že když jsme v období „klidu“, tak se cítíme ukolébáni a máme pocit, že jsme na tom v tomto ohledu dobře. Opak někdy může být pravdou a tom se můžeme přesvědčit až může být příliš pozdě.

Jednoduchým mechanismem, který nám může pomoci při dobíjení vlastních baterek je jednoduchý princip kotvení. Ten nám může poskytnout jistou nápovědu, které oblasti je vhodné posílit a které třeba u sebe zbytečně opomíjíme. Princip kotvení mluví o čtyřech „kotvách“, které nám mohou tuto energii doplňovat a je dobré se jim na pravidelné bázi věnovat.

  • Mezilidské vztahy

Jejich význam je pro nás dán i z evolučních hlediska a jejich potřeba je zakotvena v každém z nás. Bez intenzivních, pozitivních a oboustranných vazeb mezi členy skupiny by nemohl přežít žádný jedinec, natožpak lidský druh.

Každý z nás někdy pocítí potřebu komunikace a být s někým v daném okamžiku. Teď a tady. Mít někoho pro sebe. Často takovou potřebu pocítíme, když v sobě cítíme napětí, potřebu se vypovídat, poradit se či se svěřit. K tomuto potřebujeme druhé lidi a vzájemné vztahy mezi sebou. Aby nám poskytli podporu či pomoc v okamžicích, kdy ji potřebujeme.

Blízké mezilidské vztahy nám, ale i doplňují naši „vnitřní energii“ s výhledem do budoucna. Pravidelné setkávání s blízkými nám mimo jiné umožňuje budovat pocit jistoty a bezpečí, včetně opory, kterou můžeme v budoucnu potřebovat.

  • Zakotvení v těle

V tomto ohledu se jedná nejenom o zdravou životosprávu a dostatek spánku, ale také adekvátní množství fyzického aktivity. A to nejen z ohledu lepší odolnosti a kondici, ale především právě s odbouráváním následků možného stresu.

V okamžiku stresu v nás přirozeně dochází k aktivaci organismu směrem ke zvládnutí libovolné hrozby, které je naše tělo vystaveno, a to především po fyzické stránce. A s tím se musíme vypořádat a čím aktivnější fyzická podoba to je, tak tím lépe.

Ať se bude jednat o fyzickou práci nebo sport, čím více vypotíte, tím lépe.

  • Institucionální zakotvení – potřeba někam patřit

Podobně jako naše potřeba mezilidských vztahů je v nás zakotvena naše potřeba být součástí určité „tlupy“. V tomto případě ji můžeme mít naplněnou naší rodinou, partou přátel, známých nebo tím, že jsem členy nějakého spolku či kolektivu. Každý z nás má svoji vlastní míru této potřeby, ale být součástí něčeho většího je v nás přímo zakotvena.

  • Cíle

To že se můžeme těšit na věci, které nás čekají je pro nás velmi zdroj energie. Samotný princip očekávání je pro nás velmi důležitý. Už nejjednodušší příklad, kdy nám očekávání naplánované dovolené často přináší více radosti než potom její uskutečnění.

 

Zamyslete se nad tím, jestli třeba právě v některé z těchto „kotev“ nemáte mezeru a zda by se nenašel prostor pro zlepšení. A poté zkuste být mírně „sobečtí“ a udělejte něco sami pro sebe co vám může vaši „vnitřní energii“ doplnit. Pokud se budete doplňování energie věnovat pravidelně, tak uvidíte, že se vám to vyplatí.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520