6. 2. 2023   Mgr. Petr Hlušička

Dlouhodobý intenzivní stres má výrazný dopad na lidský organismus, může se projevovat nejen v podobě neurobiologických změn a psychologickými projevy, ale také přenosem na další generace. Významná studie probíhala i u přeživších z koncentračních táborů, kteří si prošli extrémními traumatickými prožitky.

Neoddiskutovatelná intenzita těchto prožitků a nemožnost úniku z dané situace má samozřejmě výrazný dopad na přeživší. Jedná se o komplexní celoživotní vliv na jedince. Přesto je pozorovaná míra překvapivá, při zjišťování dopadů bylo zjištěno, že dochází k výrazným změnám na strukturách mozku, především ty ovlivňující paměť, chování a emoce.

Míra těchto změn a jejich dopadů je samozřejmě ovlivněna i věkem osob, které je prožili. Dokonce i u velmi malých dětí, a to včetně ještě nenarozených dětí, dochází k vysledovatelným dopadům. Znatelné změny se projevují především u těch, kterým bylo v době prožívaného traumatu více než dvanáct let.

Zde to ovšem nekončí a již dnes víme, že existuje tzv. druhotná traumatizace, kdy prožitá zátěž má výrazný dopad na následující generace. Zde se můžeme bavit především o náchylnosti na stres, depresivní znaky a vyšší mírou úzkosti. Tyto znaky byly pozorovány i v rámci dalších studií, zabývajícími se dopady silně traumatických prožitků (např. válečné konflikty).

Přesto můžeme říct, že přeživší si sebou nesou a předávají i rys určité odolnosti a adaptace vůči zátěži. Velmi často po svých prožitcích vnímají život celkově pozitivně a s vyšší mírou odhodlanosti a vůle k životu.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520