11. 11. 2013   PhDr. Vojtěch Bednář

Vedoucí pracovník, manažer, majitel firmy by měl disponovat autoritou. Je skvělé, když jí má dánu přirozeně, ale když ne, ke potřeba se autoritě naučit. Co pro to můžeme udělat?

V prvním dílu našeho seriálu jsme si ukázali, jak vaši autoritu ovlivňuje váš vzhled. Je to více, než bychom si na první pohled mysleli, a třeba i přáli, ale samozřejmě to není jediné, co je pro míru naší autority určujícím faktorem.  Faktorů ovlivňujících naší autoritu je samozřejmě mnohem více. Klíčovému z nich, tj. jak komunikujeme s lidmi, jak je vedeme, řídíme a inspirujeme je věnován celý tento server, pojďme si však přiblížit element, který je také velmi důležitý, a který v zásadě přímo navazuje na to, jak vypadáme. Nazvali jsme jej

 

Základní parametry chování vedoucího

 

Říká se, že šaty dělají člověka (a je to pravda). Ale nejenom šaty určují, co si o nás ostatní lidé myslí. Člověk může být v oděvu za desítky tisíc korun, a stejně žádnou autoritu nebudí, na druhou stranu stačí minimální standard a autoritativně působí.  Ještě, než otevřeme ústa, vnímají lidé okolo nás velkou řadu drobných parametrů našeho chování, které ve svém součtu určují, nakolik pro ně jsme, nebo naopak nejsem autoritou. Je pravděpodobné, že některé z těchto parametrů sami nastavujeme podvědomě, pokud však ne, je potřeba je umět ovládat. Podívejme se na několik tipů, jak pomocí drobných detailů v našem základním chování ovlivnit naši autoritu u podřízených.

 

1. Postoj

Chcete-li mít autoritu, stůjte rovně, a nehrbte se. Mějte vztyčenou hlavu, a snažte se, víte-li, že jste objektem pozorování podřízených, dívat rovně před sebe. Shrbený postoj ukazuje na nedostatek vnitřní energie a je přirozeně submisivní. V běžném kontaktu s podřízenými se snažte nedělat zbytečné prudké a už vůbec ne úsečné pohyby. Stojíte-li před ostatními, buďte mírně rozkročení, je-li to možné, dělejte spíše otevřené postoje a gesta.

 

2. Prostor

Mnoho vedoucích se se svými podřízenými stýká nejčastěji v uzavřených prostorách, budovách, místnostech. Je-li to možné, nesnažte se stát nebo sedět v rohu, protože to může působit tak, že máte obavy a potřebujete si „krýt záda“. Není také nutné, abyste za všech okolností viděli na dveře místnosti, nesnažte se je neustále „kontrolovat“, podřízení to vycítí. Snažte se však, aby pokud možno vždy bylo vidět vás. Vaši autoritě nepřidá ani to, pokud se budete po místnosti pohybovat po stále stejné, pevně vymezené, stopě, když budete kroužit ve spirále, atd.

 

Tip: chcete vědět více? Objednejte si některý z našich seminářů

 

3. Pohled

Nikdy a nikomu neuhýbejte pohledem, dokonce, ani kdyby to pro vás bylo značně nepříjemné. Není nutné, abyste se dívali lidem za všech okolností do očí (a někdy to může být přímo nevhodné), ale těkání pohledem je pro vaši autoritu zabijákem. Pokud hovoříte s podřízeným, vždy se na něj také dívejte, zásadně ne do země, nebo zcela mimo. Uvědomte si, že váš pohled ovlivňuje vaši srozumitelnost, takže pokud se nedíváte na člověka, s kterým hovoříte, je vám také mnohem méně rozumět.

 

4. Řeč

Když už mluvíte, uvědomte si, že to, jak vás podřízení vnímají, určuje mnohem více, než jen to, co říkáte (verbální část sdělení ve skutečnosti tvoří menšinu jeho obsahu). Chcete-li působit více autoritativně, hovořte spíše pomaleji, a spíše hlubším tónem. Stěžejní části toho, co je pro vás důležité se nebojte zopakovat, ne však více, než jednou. Ptejte se lidí, zda vám rozuměli.

 

Podobných detailů, které možná vypadají nicotně, ale ve skutečnosti velmi ovlivňují to, jak působíme na ostatní je pochopitelně velmi mnoho. Zde jsme mohli vyjmenovat pouze některé z nich. Vždy platí, že autoritu nedělá žádný jeden faktor, ale vždy jejich kombinace. Takže chceme-li působit jako autorita, musíme tak působit souhrou všech možných okolností, ne pouze jediným elementem, jakkoli by byl významný.

 

Tip: přečtěte si první díl

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520