22. 8. 2022   PhDr. Vojtěch Bednář

Na našem webu píšeme pro manažery a vedoucí pracovníky. Někdy se však na nás obracejí jejich podřízení. Nejčastěji s problémem, že se jejich šéf nechová, jak by měl. Že je něco špatně. Jak můžete přimět svého šéfa, aby se choval jako šéf?

Za vztah nadřízený-podřízený zodpovídají jeho obě části, ale nadřízený vždy více, protože má v rukou moc. Toto je základní poučka, která se říká všem vedoucím pracovníkům v okamžiku, kdy vstupují do funkce, a při všech dalších příležitostech. Bohužel, ne vždy je toto dokonale vyslyšeno, a tak se stává, že iniciativu za úspěšný vztah mezi šéfem a podřízeným musí vzít do ruky druhá strana. Tedy podřízený.

Jak poznáme, že je něco špatně? Mezi nejčastější problémy patří, když

  • Šéf odmítá rozhodovat, snaží se svá rozhodnutí „přehrát“ na podřízené
  • Šéf ignoruje zjevný problém konkrétního člověka nebo problém na pracovišti
  • Šéf neřeší konflikt mezi zaměstnanci či mezi zaměstnanci a vnějšími lidmi
  • Šéf bagatelizuje zjevný problém v podmínkách práce
  • Máme pocit, že šéf nadržuje konkrétnímu zaměstnanci na úkor jiných

 

Ve všech těchto (ale i dalších) případech je namístě se ozvat, a to nejpozději tehdy, když dojdeme k závěru, že se šéf nežádoucím způsobem chová opakovaně, tedy podruhé v podobném případě, nebo když jeho nečinnost trvá delší dobu.  Podívejme se na to, jak se ozvat.

Existují různé typy šéfů, ale základním předpokladem k přimění ke spolupráci kteréhokoli z nich je umět jasně a srozumitelně formulovat požadavek. Vždy to znamená

  • Říct přesně, co potřebujeme a co nám chybí
  • Navrhnout řešení, nebo formulovat požadavek
  • Požádat šéfa, aby rozhodl (nikdy se nesnažíme rozhodovat za něj, ani na sebe nenecháme rozhodnutí delegovat)

Pokud jsme náš požadavek již formulovali, nemá nejmenší smysl snažit se zkoumat duševní rozpoložení našeho nadřízeného a hledat tzv. vhodný okamžik. Stejně tak je k ničemu snažit se šéfovi cokoli „naznačovat“, případně mu „ještě dávat šanci“. Je-li problém tak závažný, že ho umíte přesně pojmenovat, je třeba ho řešit hned.

A to osobně. Šéfa vyhledáme; pokud možno ne na úkor naší práce, a požádáme o čas. Pokud jej nemá hned, chceme vědět, kdy bude k dispozici, přičemž chceme konkrétní datum a čas.  Předneseme mu náš požadavek, v celku, najednou, jasně a srozumitelně. Nikdy se neomlouváme, ani za požadavek jako takový, ani za to, že šéfa „otravujeme“. Důležitá je srozumitelnost, musí být zcela jasné, co nás trápí.

Pokud se problém týká konkrétního člověka, měl by jít za šéfem vždy on sám… není dobré posílat jakéhokoli „zástupce“, jakkoli to zní nepříjemně. Pokud se týká většího počtu lidí, je dobré zvolit si jednoho, který za nás bude mluvit, ale pak je potřeba dát jasně najevo, že tato osoba skutečně má naši důvěru a mandát, a hlavně čí důvěru konkrétně má.

Pokud jsme šéfovi přednesli náš požadavek, neměli bychom chtít ihned slyšet řešení. Dejte šéfovi čas. Pokud vám neumí říct, do kdy konkrétně problém vyřeší, chtějte znát přesné datum, kdy se dozvíte postup řešení, nebo konkrétní kroky, které budou podniknuty směrem k řešení. Máte na to právo.

Dát najevo šéfovi, že s jeho prací něco není v pořádku, není snadné, ale naprostá většina šéfů to ve skutečnosti hluboce ocení. Pokud byste se o tom, jak vycházet se šéfem rádi dozvěděli více, kupte si knihu, kterou jsme na toto téma napsali.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520