16. 9. 2019   Mgr. Petr Hlušička

Způsob, jakým nadřízený předává pracovníkům úkoly, ovlivňuje nejen jejich přístup k plnění úkolu, ale také co si ze samotné realizace odnesou. Úkoly můžete využít nejen k plnění konkrétních cílů, ale také k rozvoji svých podřízených.

Při zadávání úkolů se často dopouštíme chyb, které sami o sobě mohou negativně ovlivňovat motivaci, ale potlačovat také samotnou kreativitu a učení při rozvoji našich lidí. Jedním z důvodů může být, že naši podřízení nemají dostatečné kvality nebo jim jednoduše nedůvěřujeme. Předáváme tedy příliš velké množství informací a parametrů, které má daný úkol splňovat a nedáváme žádný prostor k vlastní iniciativě. Následně realizujeme příliš důslednou kontrolu i v průběhu. To samo o sobě je logické a možná i opodstatněné, ale přesto tímto lidem můžeme zavírat dveře k jejich vlastnímu posunu.

  • Úkoly se snažte vybírat podle silných stránek podřízených
  • Vysvětlujte smysl a důvody daného úkolu a zadání
  • Úkoly musí být konkrétní a měřitelné
  • Začněte zadávat samostatnější úkoly s postupně se zvyšující obtížností.
  • Při zpětné vazbě dávejte větší prostor jejich názorům a zkušenostem

Pokud budete s lidmi pracovat tímto způsobem, tak jim budete ukazovat několik podstatných věcí.

Tip: Chcete se naučit zadávat úkoly? Vyzkoušejte Znalostní Linii na webu Vlastní Cesta

Důvěra - To, že jim důvěřujete a snažíte se je podporovat. Zároveň tím rozvíjíte vzájemné vztahy.

Sebezdokonalování - Podřízené nejspíš začne víc bavit samotná práce, protože se v ní sami budou zlepšovat.

Smysl – Tím, že jim vysvětlíte podstatu a důvody úkolu, tak budou lépe chápat souvislosti a význam své práce. Také tím, že se budete zajímat o jejich zkušenosti, jim říkáte, že je nejen jejich práce, ale také jejich názor je důležitý.

Tip: Jak zadat úkol: Video Firemního sociologa

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520