6. 5. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Pan A se po letech vrátil do firmy, kde dříve pracoval, nyní jako zaměstnanec dodavatele. A šíří pomluvy.  Co s tím může firma udělat?

Pan  A má s firmou dlouholetou a pestrou historii. Původně pracoval jako dělník, pak předák, pak velmi krátce jako mistr, aby povýšil do širšího managementu. Vždy měl na starosti kvalitu, což byla a je jeho specializace. Pan A je samorost, specifický člověk, ale po pracovní stránce s ním nikdy nebyl žádný problém, vše dělal jak měl a za svou práci byl pouze oceňován.

Po necelých třech letech na manažerské pozici a celkově dvanácti ve firmě se rozhodl rezignovat na funkci a podat výpověď. Pro jeho kolegy to bylo velmi překvapivé, nevnímali žádný problém, ani se jim nezdálo, že by si pan A stěžoval, nebo že by se ohlížel po jiném uplatnění. On sám se omezil jen na vysvětlení „z osobních důvodů“. Také předání práce a odchod proběhl hladce.

Od té doby uplynuly dva roky, a pak A je ve firmě zpět. Tentokrát však ne jako její zaměstnanec, ale jako zástupce dodavatele, který je do firmy nadelegován jako kontrola kvality práce svých kolegů. Dochází zde třikrát  týdně a zdrží se obvykle dvě hodiny.

Ze svého titulu mu plyne celá řada možností.  Může chodit po firmě, sice ne všude, ale na mnoho míst, má přístup k některým technologiím a potká mnoho lidí, řada z nich si jej pamatuje. Že se zde objevil  je pro firmu velké překvapení, nicméně nejde o nic negativního. Takto zde působí již od začátku roku.

Ve firmě se začaly šířit velice nepříjemné fámy a pomluvy směřující k některým jejím zaměstnancům. Jejich společným znakem je, že obsahují informace a detaily, které nejsou veřejně známé, v některých případech jsou už ani nejsou aktuální a všechny – odpovídají stavu věcí z asi před dvěma roky.  Ne že by tyto fámy působily nějakou přímou škodu, ale je otravují atmosféru, nabourávají důvěru ve vedení a jsou nespravedlivé vůči konkrétním lidem. Jejich specifičnost, a skutečnost, že do konce loňského roku se nic takového nešířilo svádí k silnému podezření, že za nimi nějakým způsobem stojí pan A. Ale co s tím? Je to zaměstnanec dodavatelské firmy. Neodešel ve zlém. Svou práci dělá perfektně.

 

Problém, který jsme zde popsali není vyřešen, nemůžeme tedy nabídnout kompletní případovou studii. Podělíme se ale o ty kroky, které se ukázaly, jako funkční v jeho řešení.

Prvním  krokem byla identifikace lidí, kteří zmíněné fámy slyšeli. Pomocí spolupracujícího zaměstnance firmy se nám dvě z nich povedlo rekonstruovat celé, tedy tak, že dávaly smysl, o dalších dvou jsme se dozvěděli, že existují.

Ve druhém kroku jsme hledali zdroj, tedy lidi, kteří fámy šíří. I ti lidé, kteří je slyšeli o tomto nechtějí mluvit, takže najít původce je velmi nesnadné, ale povedlo se nám je dosledovat do dvou specifických oddělení firmy; jedním byl sklad, druhým oddělení kompletace výrobků. Obě tato pracoviště jsou z pohledu našeho bývalého zaměstnance exponovaná, protože na obou se vyskytují lidé, jejichž kvalitu má kontrolovat. Z každého jsme tedy vzali jednoho kmenového zaměstnance a vedli s ním půlhodinový řízený rozhovor na téma pracovního prostředí a možností, jak je vylepšit. V rámci tohoto rozhovoru jsme se snažili dozvědět něco o působení externích kolegů. A dozvěděli se, že pracují dobře, ale že při práci vedou někdy nepříjemné řeči. A o zvláště, když mají na pracovišti „kontrolora“.

Firma (tento článek je publikován s jejím vědomím a svolením) kontaktovala dodavatele a požádala ho o vyřešení situace. V principu netrvá na tom, aby byl kontrolní zaměstnanec vyměněn, ale aby problémové chování okamžitě zmizelo. Pokud tedy do určeného data problémy nezmizí, bude přistoupeno k dalším krokům

Máte podobný problém a vyřešili jste jej? Podělte se s námi anonymně v našem diskusním fóru. Nevíte jak na něj? Napište nám. Rádi najdeme vhodné řešení i pro vás.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520