23. 1. 2023   Mgr. Petr Hlušička

Tradiční pojetí leadershipu se zaměřuje na výsledky, kterých vedoucí dosahuje. Jako zásadní je vnímáno, jak silná je autorita, jaké jsou jeho přínosy a jaký má respekt u ostatních kolegů. Na co se ale často zapomíná je jeho práce s týmem, rozvoj potenciálu zaměstnanců, budování vztahů a motivace podřízených. To jsou zásadní ukazatele dobrého vedoucího, pokud se budeme bavit o budování firmy a dlouhodobém horizontu.

Podle průzkumů dochází k nevhodnému výběru na pozici vedoucího až v 82 procentech případů, a to především na základě nevhodné volby talentů a předpokladů. Mnoho společností povyšuje do vedoucích pozic především špičkové pracovníky, kteří velmi dobře rozumí své práci, ale selhávají ve schopnosti vést lidi. Ne každý expert je dobrým manažerem.

Podle společnosti Gallup stojí nevhodně vybraní manažeři své zaměstnavatele desítky milionů ročně. Hodnotu vedoucích a jejich možných dopadů je nutno posuzovat i podle jasných dopadů na lidské zdroje, což velmi často ilustruje zjištění, že lidé neodcházejí z práce, ale od svého šéfa.

Skutečností, ale zůstává, že pokud jsme motivování se stát dobrým vedoucím a budeme brát v potaz jasné zásady při práci s lidmi, tak nám v tom nic nebrání.

Jedny z důležitých zásad pro práci s lidmi jsou tyto:

  • Musíme pracovat s motivací každého naše člena týmu a poskytovat jim jasnou vizi.
  • Adekvátní asertivní přístup, který nám umožní dosahovat výsledků a překonávat případný neúspěch nebo odpor.
  • Jasná zodpovědnost za konkrétní úkoly.
  • Vztahy postavené na důvěře a otevřené diskusi.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520