14. 10. 2019   Mgr. Petr Hlušička

Přichází období, kdy začínáme plánovat nebo naopak finalizovat poslední přípravy na firemní večírek. Někteří se na dobu večírku těší, někteří po zkušenostech s jistými obavami. Na co je dobré myslet z hlediska vztahů a možných dopadů.

Při každém plánování se nejdříve musíme zamýšlet nad samotnými cíli, které má daná akce naplnit. Pokud se jedná pouze o formální či neformální setkání všech zaměstnanců, PR akci nebo zda počítáme s určitým stmelením kolektivu. Pokud je naším cílem převážně stmelení některého týmu nebo kolektivu, tak nám je než velký event vhodnější právě menší neformální setkání, které může poskytovat ideální neutrální místo, kde se můžeme podpořit vzájemnou interakci.

Pozor na konflikty

V tomto případě si ale musíme také uvědomovat, že podobná akce může být podobně jako teambuilding pouhým katalyzátorem aktuálního stavu. To znamená, že pokud máme v týmu vyloženě konflikty nebo třenice, tak v uvolněné atmosféře s případným alkoholem, může dojít k erupci. Dle toho bychom také měli při plánování zvažovat, zda se nejedná o podobnou situaci. V tom případě zvážit, zda takovou akci v dané podobě realizovat.

Ne/povinná účast

Co se týká samotné akce a toho, zda by se mělo jednat o povinnou účast či nikoliv, tak určitě doporučujeme, aby šlo o dobrovolnou akci. Pokud má být naším cílem podpořit vztahy v týmu, tak čeho dosáhnu, když lidem přikáži účast? Jak se poté budou cítit a jak k ní budou přistupovat? Ne vždy, a ne všichni máme náladu se zúčastnit podobných akcí. Nicméně to jako vedoucí můžeme našim lidem doporučit a požádat je o účast. V případě, že se večírek povede a bude úspěšný, tak ti, co chyběli, budou litovat a možná se příště budou chtít sami zúčastnit. Nehledě na to, když uvidí, jak se případně posunuli vztahy v rámci účastníků večírku.

Pozor na alkohol

Historky, toho, co se odehrálo, na kterém večírku, kolují firmou a občas i mimo ni. Mohou nám tak připomínat, možná úskalí, která jsou s podobnými akcemi spojena. Nadměrné pití či uvolnění zábran může být destruktivní kdykoliv, ale o to víc s kolegy, s kterými jsem v jinak profesionálním kontaktu. Mnoho lidí si myslí, že když se večírek koná mimo firmu, tak se již nejedná o součást práce, a proto je cokoliv dovoleno. Přesto je vhodná určitá umírněnost, která nám umožní se lépe poznat a seznámit, ale nedotkne se naší pověsti či důvěry ostatních.

Účast šéfa

Ne pro každého vedoucího je příjemné se účastnit firemních večírků, ale v případě, že se jedná o neformální akci mého vlastního týmu, tak je důležité se zúčastnit minimálně zahájení. Máte tak bez nějakého formálního rámce možnost, sdělit svým lidem svou zpětnou vazbu a podporu, jak je jako celek vnímáte. Dále jim naopak můžete poskytnout prostor, kdy se mohou v rámci „norem“ a bez nátlaku pobavit již bez nadřízeného.

Firemní večírek může být vhodnou formou ocenění a poděkování zaměstnancům za jejich práci. Také jím tím poskytuje příležitost, posunout vzájemné mezilidské vztahy a možnou spolupráci.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520