18. 9. 2023   Mgr. Petr Hlušička

Jak byste dnes ohodnotili své duševní zdraví na stupnici od 1 do 10? Jednička znamená, že je v krizi, a desítka, že je úžasné. Je pravděpodobné, že jen málokdo z nás by se hodnotil na horní hranici. Jaký to má dopad na náš pracovní život?

Současná doba přinesla vyšší míru vyhoření a nezdravých strategií zvládání stresu, to na pracovišti často znamená vyšší míru absencí a "prezentismu". Lidé tedy sice přijdou do práce, ale nedokážou efektivně fungovat.

To je částečně důvod, proč většina zaměstnavatelů věnuje větší pozornost a prostředky duševnímu zdraví zaměstnanců a zjišťování vzájemné vazby na produktivitu a zisk. Podle nedávného amerického výzkumu je téměř čtvrtina (23 %) zaměstnanců vystavena vysokému riziku duševních problémů, jako jsou deprese, úzkost nebo závislost, a 41 % je vystaveno střednímu riziku.

Tento výzkum zjistil, že pracovníci, kteří hodnotili své duševní zdraví jako špatné, mají výsledky pracovní produktivity o více než 39 bodů nižší, než je průměr. K řešení dopadů duševního zdraví jsou zapotřebí inovativní řešení, při kterých mají zaměstnavatelé zásadní roli. Firmy mají k dispozici profesionální nástroje, které zásadním způsobem pomáhají stabilizovat lidské zdroje a podporovat je jak v rámci osobního, tak i pracovního života. Podpora zdraví zaměstnanců je nejen správná věc, ale má zásadní význam pro úspěch podniku.

V rámci průzkumu realizovaného v roce 2023 vyplynulo, že zaměstnanci chtějí, aby zaměstnavatelé jasně nastavovali zdravé hranice mezi pracovním a soukromým životem, a očekávají, že budou podporovat a chránit jejich pohodu. Ve skutečnosti 62 % amerických zaměstnanců uvedlo, že wellbeing je klíčovým faktorem při žádosti o nové zaměstnání. To začíná být pomalu trendem i u nás.

Jedním z takových komplexních nástrojů může být právě ZAP – Zaměstnanecký asistenční program. Jedná se o benefit, který pomáhá zaměstnancům zvládat náročné životní situace nebo krize, ve kterých si nevědí rady nebo cítí obavy. Poskytuje jim v těchto klíčových chvílích podporu a poradenství, který jim pomůže tyto situace lépe zvládat a snižuje množství rizik, které jsou spojeny nejen s osobním životem, ale mají také často výrazný přesah i do zaměstnání.

Zaměstnavatelům přináší Zaměstnanecký Asistenční Program prokazatelné snížení nákladů a množství rizikových faktorů. Pro zaměstnance naopak přináší větší jistoty a podporu spojenou s růstem loajality vůči zaměstnavateli.

Více informací se můžete dozvědět na www.zaap.cz nebo https://www.firemni-sociolog.cz/en/sluzby/metody/631-zap-zamestnanecky-asistencni-program

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520