Nabídka odborného semináře

         Efektivní správa úkolů

stáhnout tuto nabídku jako PDF

Naučte se správně a efektivně řídit své úkoly, abyste byli výkonnější a měli je lépe zorganizovány. Zjistěte, co je a co není důležité, co je nutné udělat ihned, a co je možné odložit na později! Poznejte, jak Vaše úkoly ovlivňují Váš život. Odborně, bez předsudků, bez reklamy na skvělé systémy, které ale nefungují.

 

Seminář Efektivní správa úkolů je určen všem, kteří se potřebují orientovat v úkolech, které musí plnit i těm, kteří zadávají úkoly podřízeným. Jedná se o vysoce praktické, avšak teorií podložené jednodenní školení, jehož výstupem je kvalitnější zvládnutí práce s úkoly, uvědomění si jejich zákonitostí a zvládnutí celé řady technik, které Vám při plánování i při plnění Vašich úkolů prokazatelně pomohou.

 

Hlavní body programu
  1. Co je to úkol a proč pracujeme s úkoly?
  2. Jak má vypadat správný úkol, a jak jej správně zadat?
  3. Jak řídit priority úkolů? Jak rozlišit důležité od nedůležitého?
  4. Jak organizovat úkoly tak, abychom se v nich vyznali? Strategie managementu úkolů
  5. Jak kontrolovat, zda plníme, co jsme si zadali?
  6. Jak správně zadat úkol jinému?
  7. Co udělat, aby se nám úkoly nehromadily?
  8. Jak postupovat proti úkolům, které se nedaří splnit?

 

Seminář potrvá asi 5 hodin čistého času a povede jej PhDr. Vojtěch Bednář, sociolog, odborný poradce, autor řady knih a provozovatel portálu Firemní-sociolog.cz. Není třeba žádných předchozích znalostí.

Další informace a objednávky na telefonním čísle 731 782 385 nebo e-mailu vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520