19. 6. 2017  

Mám v týmu zaměstnance, který tráví všechny okolo. Dělá svou práci, přesněji by se mělo říct, že dělá minimum nezbytného. Není jej možné jakkoli motivovat k čemukoliv navíc. Je laxní, pasivní, současně ale permanentně kritizuje všechno a všechny, říká, jak je vše na nic, jak je vše špatně. Ostatním kolegům to vadí, a je vidět, že se na ně něco z toho „přenáší“. Zdá se, že žádná domluva nepomáhá. Nevím, co mám dělat…

odpovídá: PhDr. Vojtěch Bednář

Podobní „traviči“ v týmu nejsou nic výjimečného. Pokud takový člověk nevykonává práci, kterou by měl, je možné se ho zbavit, a nebo jej koncentrovat jen na úkol, avšak v případě že své „minimum“ udělá, je těžké mu ho vytýkat.

Doporučuji začít tím, že s danou osobou začneme mluvit o ní samotné. Nebudeme mu vytýkat ani jeho práci, ani chování (to jsme již dělali), ale pragmaticky otevřeme otázku, co by chtěl, kam by rád ubíral svou kariéru, a co očekává od své budoucnosti ve firmě. Je pravděpodobné, že se dozvíme, že „nic“, a v takovém případě bychom měli danou osobu úkolovat v tom smyslu, aby nad těmito problémy začala přemýšlet. Setrvalá kritika a negativismus funguje buď jako ventil jiných problémů (nemá je třeba v soukromí?) a nebo jako reziduální jev jestliže je dotyčný člověk jinak spokojen, a nemá, kam by se vyvíjel. Pokud dostane rozvojový úkol, a pokud jsme v rámci možností zjistit jeho poměry v soukromém životě a v případě obtíží mu nabídnout pomoc, jsme na správné cestě.

Jestliže nic nepomáhá, a „trávení“ spolupracovníků pokračuje, můžeme se pokusit udělat něco proto, abychom daného pracovníka od jeho kolegů oddělili. Může dostat samostatnou práci, nebo úkol, který jej plně vytíží? Je možné přesunout jej „mimo“? Může mu být svěřena, třeba atypická činnost? To vše stojí za zvážení.

Třetí možností pokud jsme vyzkoušeli předchozí je zapojení kolegů. Zkusme, je-li to možné, najít „spolupracujícího kolegu“, který za problémovým pracovníkem přijde, a bude se na něj snažit pozitivně působit. Nejde o to, aby mu cokoli vyčítal a nebo jej kritizoval – tím se nejspíše utvrdí, ale jde o to, aby s ním mluvit na téma, co se dá udělat lépe, jak se mu dá pomoci, co může udělat proto, aby mu pomohl. Někdy totiž podobní lidé pouze potřebují vyslechnout, a ne vždy je to vhodné od vedení.

Přejeme vám hodně úspěchů, a pokud řešíte podobné problémy ve větším měřítku, rádi vám pomůžeme.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520