Rozvojový workshop

10. 6. 2017

Rozvojový workshop je součást vzdělávacích programů, koná se s odstupem času po několika seminářích. Cílem workshopu je zopakovat hlavní informace ze seminářů a hlavně diskutovat s účastníky nad tím, jak se jím daří zavést tyto poznatky do vlastní praxe. Workshop je aktivní diskuse nad tím, jak účastníci využívají to, co se naučili na semináři.

Největším problémem firemního vzdělávání je, jak uvést získané informace do praxe, rozvojový workshop je součást našeho řešení tohoto problému.

Délka workshopu je typicky 3 – 4 hodiny čistého času, bývá koncipován jako dopoledne (od 8:00 do 11:30, čas zahrnuje přestávku). Je plně interaktivní, lektor – konzultant krátce opakuje již známé informace a následně podněcuje diskusi a reaguje na problémy; cílem je podpořit aktivitu účastníků).

Stejně jako seminář i workshop je veden dle anotace (shodné s anotací semináře, na který navazuje). Výstupem může být poradenská zpráva pro klienta. Na rozdíl od semináře se po něm neprovádí hodnocení.

Zajímají vás naše služby? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme, zpracujeme nabídku, zodpovíme každou otázku.